Med mere gødning bliver landbruget mere miljørigtigt

Kommentarer:

30-årige Jacob Justesen bor med sin familie på Siljebjerggaard i Brædstrup i det østjyske. Her driver han et konventionelt landbrug, hvor han sammen med fire medarbejdere holder styr på 285 hektar jord og 710 søer, der hvert år producerer 24.000 svin.

Han drømmer om at kunne følge sine svin, fra de bliver født, og til de rammer middagsbordet. Om at kunne producere svin, der er af god dansk kvalitet fra ende til anden. Men sådan er virkeligheden ikke. Lige nu sælger Jacob sine svin videre, mens de stadig er små.

På grund af danske rammevilkår bliver der hvert år sendt 11 millioner danske svin ud af landet, længe før de er store nok til at blive slagtet. Det skyldes, at det ikke kan betale sig at producere slagtesvin i Danmark.

For at svinene kan vokse sig store og blive klar til slagtning, har de naturligvis brug for foder. Og det foder skal være fuld af protein. Jacob kan selv lave foder til sine svin ud af kornet på markerne, men desværre må han som dansk landmand ikke give kornet den mængde gødning, det har brug for. Det betyder, at kvaliteten og dermed også proteinindholdet i kornet bliver så lavt, at det ikke kan bruges til foder. Derfor må han importere proteinrigt soyaskrå fra Sydamerika til mange tusind kroner for at sikre sig, at grisene får den mængde protein, de har brug for. Og det er en meget dyr fornøjelse. For en bedrift som Jacobs giver de danske gødningsregler et tab i omegnen af 250.000 kroner hvert eneste år.

Det store tab som følge af restriktive gødningsregler herhjemme betyder, at rigtig mange landmænd ser sig nødsaget til at sende svinene ud af landet og få dem fedet op med udenlandsk korn og slagtet på udenlandske slagterier for at få økonomien til at løbe rundt.

Det er ikke en miljørigtig måde at producere fødevarer på. Det er dyrt for miljøet i dyretransporter og import af soyaskrå fra Sydamerika. Og det koster arbejdspladser på danske slagterier. Alt sammen store konsekvenser på baggrund af de danske gødningsregler, som er langt mere restriktive end reglerne i vores nabolande.

Hvis Jacob kunne få lov at tildele sine afgrøder på marken mere gødning, ville kvaliteten af kornet blive så god, at han kunne nøjes med at importere et minimum af soyaskrå. På den måde ville det blive en rentabel forretning for ham at beholde svinene og fede dem op, til de skulle slagtes. På et dansk slagteri, selvfølgelig. Dét er miljørigtig kødproduktion.

Jacob

Jacob Justesen

30 år

Bor på Siljebjerggaard i Brædstrup

Konventionel svinebonde - producerer 24.000 svin om året

Driver 285 hektar jord