Fagligheden skal tilbage i dansk landbrug

Kommentarer:

På Æblehøjgård i Svinninge på Sjælland bor 37-årige Lars Jeppesen med sin familie. Lars er konventionel kvægbonde, og til daglig holder han styr på otte medarbejdere, 650 malkekøer og 600 hektar jord.

Fra den store gård i det vestsjællandske har familien Jeppesen drevet landbrug gennem seks generationer. I foråret overtog Lars gården fra sin far, Arne, som nu er gået på pension. At drive familiens landmandstradition videre har ikke været et problem for Lars. Snarere tværtimod. Allerede som 17-årig købte han sin første gård.

På landet er der højt til loftet, og man kan være sin egen herre. Det vægter både Lars og hans far meget højt. Lars holder af at lave handler og at se markedet gå op og ned. For Arne handler landmandslivet mere om at se alting gro. Se det vokse op. Igennem 50 år har han hvert eneste forår set planterne skyde op af jorden og set årets første kalv blive født. Det er noget helt specielt - og det bliver det ved med at være. Det at kunne stå op hver eneste dag med en tro på, at markerne giver et godt udbytte, og at produktionen i staldene kan blive lige så vellykket som sidste år. Og allerhelst lidt bedre. Det er det, det hele handler om.

Men det er ikke let at være landmand i dag. De danske rammevilkår for landbruget er restriktive og svære at efterleve for landmændene. For Lars betyder det, at han skal bruge rigtig meget af sin tid på at sikre sig, at hverken han eller medarbejderne på gården laver fejl, som kan få stor økonomisk betydning. Den mindste fejl kan koste dyrt i landbrugsstøtte.

Meget har ændret sig, fra Arne begyndte som landmand, og til i dag, hvor sønnen Lars har overtaget gården. Bedrifterne er blevet meget større, end de var dengang, og det påvirker den måde, landmændene arbejder på. Dengang handlede det om at være dygtig til at passe sine dyr og sin jord. I dag sidder Lars langt mere ved skrivebordet, end han er i stalden. Det er et vilkår i landbruget i dag, hvor der er et hav af regler, som landmændene er tvunget til at forholde sig til.

Lars ønsker at få fagligheden og ikke mindst glæden tilbage i dansk landbrug. Han ønsker, at vores politikere holder op med at fejlimplementere alle de regler, vi får udstukket af EU. Ikke mindst på miljøområdet. Fejlimplementeringen har store konsekvenser for landmænd som Lars, der skal bruge mange ressourcer på at føre reglerne ud i livet. Også selv om de gang på gang viser sig ikke at have den miljøgevinst, politikerne efterspørger.

Lars

Lars Jeppesen

37 år

Bor på Æblehøjgård i Svinninge

Konventionel kvægbonde - har 650 malkekøer

Driver 600 hektar jord